Privacy Beleid

Lees het privacybeleid op onze website

In dit privacybeleid ("Privacybeleid" of "Beleid") wordt uitgelegd hoe Dragonwood.eu UAB ("Bedrijf") informatie verzamelt en gebruikt wanneer u gebruikmaakt van de diensten die worden aangeboden door www.dragonwood.eu (de "Site") of andere diensten die door ons worden aangeboden ("Diensten").

Dragonwood.eu zet zich in voor haar activiteiten verantwoord en veilig uw persoonlijke gegevens verwerken. In overeenstemming met dit fundamentele principe zullen we er altijd naar streven om een adequaat niveau van bescherming van uw gegevens en de bescherming van uw rechten te waarborgen. Wij verwerken Persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) ("GDPR") en de toepasselijke Litouwse nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

In dit Beleid betekent verwijzing naar "Uw Persoonsgegevens" alle informatie aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd ("Persoonsgegevens").

Wij zijn de beheerder van de Persoonsgegevens binnen het toepassingsgebied van dit Beleid.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens in het kader van onze activiteiten en om diensten aan u te verlenen. Ons doel is om alleen die persoonlijke gegevens te verwerken die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt na gedetailleerde informatie te hebben ontvangen over de doeleinden van de verwerking en die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze contracten met u, voor de uitvoering van wettelijke vereisten en voor de uitvoering van ons bedrijf.

Lees dit privacybeleid om te weten te komen hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en beschermen.

 1. Verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

1.1 Welke informatie verzamelen we?

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt, bijv. In het kader van uw e-mail aan ons, wanneer u onze diensten bestelt, een formulier op onze website invult of telefonisch/SMS contact met ons opneemt. In bepaalde gevallen verwerken we al persoonlijke gegevens die u eerder aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld als u een huidige of voormalige klant van ons bent. Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt in overeenstemming met dit beleid en de wetgeving die op ons van toepassing is. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment van ontvangst, tenzij we uw aanvullende toestemming krijgen of dergelijk gebruik wettelijk verplicht is. Als u ons uw curriculum vitae (CV) stuurt, zullen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om u de meest geschikte functie in ons bedrijf aan te bieden.

1.2 Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Als algemene regel geldt dat we uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen voor zover dat nodig is om diensten aan u te leveren. De EU-wetgeving verplicht ons om de personen van wie we de gegevens verwerken te informeren over de rechtsgronden voor de verwerking. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren wij ons op een van de volgende rechtsgronden:

Basis voor uitvoering van het contract. Van toepassing wanneer de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van onze verplichtingen jegens u uit hoofde van een contract, bijvoorbeeld om u een klantenkaart te verstrekken of om betaling voor diensten te verrichten/ontvangen.

Basis voor de wettelijke vereiste. Van toepassing indien wij op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor fiscale boekhoudkundige doeleinden, het verstrekken van gegevens aan overheidsinstanties of de politie.

Wettelijke basis voor toestemming. In bepaalde gevallen verwerken we uw persoonlijke gegevens alleen als we vooraf uw toestemming hebben verkregen. U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via info@dragonwood.eu.

Rechtsgrondslag voor legitieme belangen. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens wanneer wij daar een legitiem belang bij hebben en deze verwerking niet ten koste gaat van de bescherming van uw belangen en rechten.

We nemen bijvoorbeeld het bovenstaande legitieme belang:

 • We voorzien bezoekers van onze website van informatie over de diensten of vacatures van het bedrijf;

 • We doen er alles aan om fraude en criminaliteit te voorkomen en onze bezittingen en IT-systemen te beschermen;

 • We organiseren en controleren de reclameoplossingen die we gebruiken;

 • We streven ernaar te voldoen aan de zakelijke en sociale verplichtingen van het bedrijf;

 • We garanderen de uitoefening van de rechten die zijn vastgelegd in artikel 16 en 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waaronder de vrijheid van ondernemerschap en het recht op eigendom.

In bepaalde gevallen kan onze verwerking van persoonsgegevens ook speciale categorieën persoonsgegevens omvatten, d.w.z. persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, evenals de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon specifiek te identificeren, gezondheidsgegevens of gegevens over het seksleven en de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon. We zullen deze gegevens alleen verwerken met uw toestemming of als een dergelijke verwerking wettelijk verplicht is.

1.3 Automatisch verzamelen van persoonlijke gegevens

In sommige gevallen gebruiken wij of de serviceproviders die wij gebruiken cookies. koekjes), netwerkgegevensverzamelaars (bijv. webbakens) en andere slimme technologieën om automatisch bepaalde informatie over u te verzamelen wanneer u onze website bezoekt en ons e-mailt. Het verzamelen van deze informatie helpt ons om onze website aan te passen aan uw behoeften, om de zichtbaarheid, effectiviteit en bruikbaarheid van onze informatieverspreiding te verbeteren en om de effectiviteit van de advertentieoplossingen die we gebruiken te organiseren en bij te houden.

1.3.1 IP-adressen

Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw unieke IP-adres opgeslagen, waardoor u onze online advertenties mogelijk vaker te zien krijgt. Het IP-adres wordt ook gebruikt om verkeerscijfers samen te stellen.

1.3.2 Cookies

Cookies worden meestal opgeslagen op uw computer of een ander apparaat waarmee u verbinding maakt met internet telkens wanneer u onze website bezoekt. Hierdoor kunnen we uw apparaat van andere apparaten onderscheiden.

 

In sommige gevallen krijgt u bij het bezoeken van een website een informatiebericht te zien waarin u wordt gevraagd om het gebruik van cookies te accepteren. Als u geen toestemming geeft, worden uw computer en andere apparaten niet gevolgd voor direct-marketingdoeleinden. Cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. gebruiker-ingang) worden nog steeds gebruikt om de goede werking van onze website te garanderen. Uw keuze voor cookies wordt opgeslagen in een aparte cookie met een geldigheidsduur van 90 dagen. Als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u dit doen door de cookies van uw browser te wissen.

 

De meeste webbrowsers accepteren en staan het opslaan van cookies automatisch toe, maar u kunt uw browserinstellingen wijzigen om het gebruik van cookies te blokkeren. Deze instellingen worden meestal opgeslagen in het menu-item Extra van de browser. Gereedschap) of Instellingen ( Voorkeuren). U kunt ook op elk gewenst moment alle cookies verwijderen of bepaalde cookies selecteren. Als u ervoor kiest om helemaal geen cookies te accepteren, hebt u mogelijk geen toegang tot de volledige functionaliteit van onze website. Meer informatie over hoe u de cookie-opties in de populairste browsers kunt beheren, vindt u hier: Internet ExplorerChroomFirefoxSafariOpera.

 

Om de functionaliteit van onze website uit te breiden, gebruiken we soms tools en widgets van derden (bijv. widget). Deze tools en besturingselementen slaan meestal een cookie op uw computer of apparaat op om ervoor te zorgen dat de extra functionaliteit werkt.

 

Cookies vertellen ons niet wat uw e-mailadres is of identificeren u op een andere manier persoonlijk. We gebruiken verschillende identificatoren, waaronder IP-adressen, om de websiteactiviteit te meten, maar alleen om het aantal unieke bezoekers van de website en de geografische spreiding van gebruikers te bepalen, niet om specifieke gebruikers te onderscheiden.

 

DOOR ONZE WEBSITE TE BEZOEKEN, GAAT U AKKOORD MET DE OPSLAG OP UW COMPUTER OF ANDER APPARAAT VAN DE COOKIES DIE NODIG ZIJN VOOR HET FUNCTIONEREN VAN DE SITE.

1.3.3 Webbakens

Een verzamelprogramma voor netwerkgegevens is een klein afbeeldingsbestand op een website dat kan worden gebruikt om informatie te verzamelen over de computer van een bezoeker, waaronder het IP-adres, de tijd van het bezoek, het browsertype en cookies die eerder door dezelfde server zijn opgeslagen. We houden ons strikt aan de wettelijke vereisten bij het gebruik van netwerkgegevensverzamelaars.

Wij of de serviceproviders die wij gebruiken, zullen Netwerkgegevensverzamelaars gebruiken om het juiste beheer van cookies te garanderen en om het nut te bepalen van diensten die door derden aan ons worden geleverd, zoals het aantrekken van bezoekers voor informatieverspreiding, reclame- of wervingsdiensten.

U kunt de functionaliteit van Network Data Collectors beperken door de opslag van cookies die nodig zijn voor hun werking te verbieden. In dat geval kan de Network Data Collector nog steeds een anoniem bezoek van een specifiek IP-adres registreren, maar wordt de cookie-informatie niet opgeslagen.

In sommige van onze nieuwsbrieven of andere communicaties volgen we de acties van ontvangers, zoals het openen van een e-mail, met behulp van Network Data Collectors. We gebruiken de informatie die we verzamelen om de interesse van gebruikers te peilen en om de tevredenheid van gebruikers in de toekomst te verbeteren.

1.3.4 Locatiemaatregelen

Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen we informatie verzamelen over de locatie van uw computer of ander apparaat. We gebruiken deze informatie om onze diensten beter op u af te stemmen.

1.4 Tools en toepassingen voor sociale media

Onze websites kunnen functies bevatten waarmee u informatie kunt delen via sociale platforms die door derden worden beheerd, zoals. De functies "vind ik leuk" en "delen" van Facebook. Deze sociale platforms kunnen gegevens opslaan over uw gebruik van onze website. De persoonlijke gegevens die u verstrekt bij het gebruik van dergelijke sociale platforms kunnen vaak worden gedeeld met andere deelnemers op het sociale platform. Dergelijke overdrachten vallen onder het privacybeleid van de exploitant van het sociale platform. Wij hebben geen controle over hoe deze persoonlijke gegevens worden verwerkt en kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

1.5 Persoonlijke gegevens van kinderen

We begrijpen hoe belangrijk het is om de privacy van persoonlijke gegevens van kinderen goed te beschermen. Onze website en de diensten die we aanbieden zijn niet ontworpen voor kinderen jonger dan 16. We zullen nooit bewust informatie verzamelen of opslaan over kinderen jonger dan 16, tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van onze diensten aan jou.

 1. Doorgeven van persoonlijke gegevens aan derden

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van diensten aan u, om aan uw verzoeken te voldoen, voor onze legitieme belangen en zakelijke behoeften, of zoals vereist door specifieke wetgeving. U kunt meer informatie over ons gebruik van derden bekijken door op de volgende link te klikken.

Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden die deze gegevens kunnen gebruiken voor direct marketing.

 1. Jouw keuzes

Normaal gesproken vragen wij u niet om persoonsgegevens te verstrekken wanneer u gebruik maakt van onze diensten, tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst, zoals het aangaan van een contract of om contact met u te houden. Wij kunnen u om aanvullende persoonsgegevens vragen wanneer wij uw verzoek om informatie ontvangen over de diensten die wij aan u leveren. In bepaalde gevallen kunnen we u om aanvullende toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken en hebt u het recht om toestemming voor verwerking voor deze doeleinden te weigeren. Als u toestemming geeft om bepaalde diensten of mededelingen te ontvangen, geven we u de mogelijkheid om die toestemming te allen tijde in te trekken. In het geval dat u uw toestemming intrekt, zullen wij ons inspannen om zo snel mogelijk te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die in uw toestemming staan vermeld.

Zoals hierboven vermeld in het gedeelte "Cookies" kunt u, als u uw tracking door cookies op onze website wilt verhinderen, cookies uit uw webbrowser verwijderen en de verdere opslag van dergelijke cookies verbieden. In dit geval is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van onze website niet goed functioneren.

 1. Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u de volgende rechten uitoefenen:

Herkenning en correctie. U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, kunt u een verzoek bij ons indienen. Indien wij, na beoordeling van uw verzoek, besluiten dat wij verplicht zijn u dit recht te verlenen, zullen wij u de informatie kosteloos verstrekken. Om de bescherming van de rechten van anderen te waarborgen en goed op uw verzoek te kunnen reageren, kunnen wij u vragen om ons persoonlijk identificeerbare informatie en andere informatie over uw relatie met ons te verstrekken voordat wij reageren. Als de gegevens die wij over u verwerken onnauwkeurig zijn, hebt u het recht om ons te vragen deze gegevens te corrigeren.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens als we deze niet langer kunnen gebruiken.

Andere rechten. Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken of dat wij deze te lang bewaren, hebt u het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist of dat wij het gebruik ervan beperken. In bepaalde gevallen hebt u ook het recht om een kopie van de elektronisch opgeslagen informatie op te vragen.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@dragonwood.eu. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en professionele praktijken, alles in het werk stellen om u te helpen bij het uitoefenen van uw rechten.

 1. Beveiliging en integriteit van gegevens

Bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebruiken we organisatorische en technische maatregelen en procedures voor gegevensbescherming om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Ondanks onze inspanningen is het niet mogelijk om rekening te houden met alle mogelijke bedreigingen en om de absolute veiligheid van persoonlijke gegevens te garanderen. Om een maximale bescherming van persoonlijke gegevens te garanderen, wordt bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens de toegang tot de gegevens beperkt tot onze medewerkers volgens het "need to know"-principe. De gegevensverwerkers zijn verplicht om te voldoen aan strenge eisen voor de verwerking van persoonlijke gegevens.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt:

 1. zolang de informatie nodig is voor het leveren van diensten of informatie aan u;

 2. totdat we verplicht zijn de informatie te bewaren op grond van de wet of een zakelijke noodzaak, of

 • totdat u verzoekt om vernietiging van uw persoonlijke gegevens. De specifieke bewaarperiode hangt af van de omstandigheden waarin de informatie is verzameld en de doeleinden waarvoor de informatie wordt gebruikt, maar met inachtneming van de vereisten in (I) tot (III) hierboven, worden de persoonsgegevens niet langer dan 2 jaar bewaard.

 1. Koppelingen naar andere websites

Houd er rekening mee dat onze website koppelingen naar andere websites bevat, waaronder websites die door derden worden beheerd, die niet onder dit Privacybeleid vallen en wezenlijk andere privacyprocedures kunnen hebben. We raden u aan het privacybeleid van elk van deze websites te lezen voordat u informatie verstrekt waarmee u geïdentificeerd kunt worden.

 1. Wijzigingen in dit beleid

We kunnen dit Privacybeleid herzien en bijwerken in het licht van onze maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens. Telkens wanneer we dit Privacybeleid bijwerken, zullen we het veld "Laatst bijgewerkt" bovenaan het beleid bijwerken. U wordt op de hoogte gesteld van wijzigingen in het Privacybeleid die op u van toepassing zijn via de gebruikelijke communicatiemiddelen tussen u en ons.

 1. Zorgen voor een privacybeleid

Wij zetten ons in om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@dragonwood.eu. U kunt dit adres ook gebruiken om opmerkingen over dit privacybeleid in te dienen.

Na ontvangst van uw verzoek zullen wij binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging sturen en proberen binnen een maand na ontvangst een reactie te geven. Als uw verzoek complex is of als we op dat moment een zeer groot aantal verzoeken hebben ontvangen, kunnen we de termijn voor het beantwoorden van uw verzoek verlengen tot drie maanden vanaf de datum van ontvangst van het verzoek, nadat we u hiervan extra op de hoogte hebben gesteld.

Tot slot heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de overheidsinspectie voor gegevensbescherming over de onjuiste verwerking van je gegevens.

 

Bijlage

De vetgedrukte verwijzing in paragraaf 2.2 (doorgifte van gegevens aan derden) moet leiden naar een aparte pagina waarop deze tekst moet komen te staan:

Doorgeven van gegevens aan derden

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van diensten aan u, om te voldoen aan uw verzoeken, voor onze legitieme zakelijke behoeften en/of indien wettelijk vereist. Dit omvat:

Onze serviceproviders: We delen uw persoonlijke gegevens met derden die diensten aan ons leveren, zoals onze IT-onderhoudsleveranciers, onze websitebewaarders (bijv. hosting), onze accountants, consultants, advocaten en andere leveranciers van goederen en diensten. Wij werken samen met deze derden en dragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan hen over. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan deze derden als zij voldoen aan onze strenge eisen voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Wij delen uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is om de diensten van deze derden te kunnen leveren.

Als wij of een deel van ons bedrijf zouden worden verkocht, gereorganiseerd of overgedragen aan een ander bedrijf: we persoonsgegevens met betrekking tot de verkoop of reorganisatie doorgeven voor zover deze rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de activiteit die wordt verkocht of overgedragen.

autoriteiten voor vooronderzoek, rechtbanken of andere door de staat gemachtigde instanties: we geven persoonlijke gegevens door op verzoek van rechtbanken, autoriteiten voor vooronderzoek of andere bevoegde instanties wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze wettelijke taken of wanneer er een andere wettelijke basis is voor de doorgifte van gegevens.