Integritet Policy

Läs gärna vår integritetspolicy på vår webbplats

Denna sekretesspolicy ("Sekretesspolicy" eller "Policy") förklarar hur Dragonwood.eu UAB ("Företaget") samlar in och använder information när du använder de tjänster som erbjuds av www.dragonwood.eu ("Webbplatsen") eller andra tjänster som tillhandahålls av oss ("Tjänster").

Dragonwood.eu är engagerad i sin verksamhet på ett ansvarsfullt och säkert sätt behandla dina personuppgifter. I enlighet med denna grundläggande princip kommer vi alltid att sträva efter att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter och skyddet av dina rättigheter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy i enlighet med tillämplig lag, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) ("GDPR") och tillämplig litauisk nationell dataskyddslagstiftning.

I denna policy avses med "dina personuppgifter" all information som gör att du kan identifieras ("personuppgifter").

Vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som omfattas av denna policy.

Vi använder dina personuppgifter inom ramen för vår verksamhet och för att tillhandahålla tjänster till dig. Vårt mål är att endast behandla de av dina personuppgifter som du frivilligt har lämnat till oss efter att ha fått detaljerad information om syftet med behandlingen och de uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra våra avtal med dig, för att uppfylla rättsliga krav och för att bedriva vår verksamhet.

Läs denna integritetspolicy för att få reda på hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

 1. Insamling och användning av personuppgifter

1.1 Vilken information vi samlar in

Vi behandlar dina personuppgifter om du frivilligt lämnar dem till oss, t.ex. Inom ramen för ditt e-postmeddelande till oss, när du beställer våra tjänster, fyller i ett formulär på vår webbplats eller kontaktar oss via telefon/SMS. I vissa fall behandlar vi redan personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss, t.ex. om du är en nuvarande eller tidigare kund hos oss. Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss i enlighet med denna policy och den lagstiftning som är tillämplig för oss. Dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än de som angavs vid mottagandet, såvida vi inte får ditt ytterligare samtycke eller sådan användning krävs enligt lag. Om du skickar oss din meritförteckning (CV) kommer vi att använda den information du lämnar för att erbjuda dig den mest lämpliga tjänsten i vårt företag.

1.2 Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Som en allmän regel samlar vi endast in dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla tjänster till dig. Enligt EU-lagstiftningen är vi skyldiga att informera de personer vars uppgifter vi behandlar om de rättsliga grunderna för behandlingen. Vi förlitar oss på någon av följande rättsliga grunder när vi behandlar dina personuppgifter:

Grund för fullgörande av kontraktet. Gäller när behandling av dina uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig enligt ett avtal, t.ex. för att utfärda ett lojalitetskort eller för att göra/ta emot betalning för tjänster.

Grund för det legala kravet. Gäller när vi enligt lag eller förordning är skyldiga att behandla dina personuppgifter, t.ex. för skatteredovisningsändamål, tillhandahållande av uppgifter till offentliga myndigheter eller polisen.

Rättslig grund för samtycke. I vissa fall kommer vi endast att behandla dina personuppgifter om vi har fått ditt samtycke i förväg. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling genom att kontakta oss på info@dragonwood.eu

Rättslig grund för berättigade intressen. Vi kommer att behandla dina personuppgifter om vi har ett berättigat intresse av att göra det och om sådan behandling inte är till nackdel för skyddet av dina intressen och rättigheter.

Vi tar till exempel ovanstående berättigade intresse:

 • Vi förser besökare på vår webbplats med information om bolagets tjänster eller jobberbjudanden;

 • Vi arbetar för att förebygga bedrägerier och brott samt för att skydda våra tillgångar och IT-system;

 • Vi organiserar och övervakar de annonslösningar som vi använder;

 • Vi strävar efter att säkerställa att vi uppfyller bolagets företagsmässiga och sociala skyldigheter;

 • Vi säkerställer utövandet av de rättigheter som anges i artiklarna 16 och 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inklusive friheten att bedriva verksamhet och rätten till egendom.

I vissa fall kan vår behandling av personuppgifter även omfatta särskilda kategorier av personuppgifter, dvs. personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, samt behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter i syfte att särskilt identifiera en fysisk person, hälsouppgifter eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv och sexuella läggning. Vi kommer endast att behandla dessa uppgifter med ditt samtycke eller om sådan behandling krävs enligt lag.

1.3 Automatisk insamling av personuppgifter

I vissa fall använder vi eller de tjänsteleverantörer vi anlitar cookies. kakor), datainsamlare för nätverk (t.ex. webb-beacons) och annan smart teknik för att automatiskt samla in viss information om dig när du besöker vår webbplats och skickar e-post till oss. Insamlingen av denna information hjälper oss att skräddarsy vår webbplats efter dina behov, att förbättra synligheten, effektiviteten och användbarheten av vår informationsspridning samt att organisera och spåra effektiviteten i de annonslösningar vi använder.

1.3.1 IP-adresser

När du besöker vår webbplats lagras din unika IP-adress, vilket är anledningen till att du kan se våra onlineannonser oftare. IP-adressen används också för att sammanställa trafiksiffror

1.3.2 Kakor

Cookies lagras vanligtvis på din dator eller annan enhet som du ansluter till internet varje gång du besöker vår webbplats. Detta gör att vi kan skilja din enhet från andra.

 

I vissa fall, när du besöker en webbplats, kommer du att få ett informationsmeddelande där du ombeds att godkänna användningen av cookies. Om du inte ger ditt samtycke kommer din dator och andra enheter inte att spåras för direktmarknadsföringsändamål. Cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. användare-ingång) kommer fortfarande att användas för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt. Ditt val av cookies lagras i en separat cookie med en giltighetstid på 90 dagar. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du göra det genom att rensa din webbläsares cookies.

 

De flesta webbläsare accepterar och tillåter automatiskt lagring av cookies, men du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att blockera användningen av cookies. Dessa inställningar lagras vanligtvis i webbläsarens menyalternativ Verktyg. Verktyg) eller Inställningar ( Inställningar). Du kan också när som helst radera alla cookies eller välja vissa cookies. Om du väljer att inte acceptera några cookies alls kan det hända att du inte får tillgång till alla funktioner på vår webbplats. Mer information om hur du hanterar cookie-alternativen i de mest populära webbläsarna finns här: Internet ExplorerKromFirefoxSafariOpera.

 

För att utöka funktionaliteten på vår webbplats använder vi ibland verktyg och widgets från tredje part (t.ex. widget). Dessa verktyg och kontroller lagrar vanligtvis en cookie på din dator eller enhet för att säkerställa att den extra funktionen fungerar.

 

Cookies ger oss inte din e-postadress eller på annat sätt identifierar dig personligen. Vi använder olika identifierare, inklusive IP-adresser, för att mäta aktiviteten på webbplatsen, men endast för att fastställa antalet unika besökare på webbplatsen och den geografiska fördelningen av användare, inte för att särskilja specifika användare.

 

GENOM ATT SURFA PÅ VÅR WEBBPLATS SAMTYCKER DU TILL ATT DE COOKIES SOM ÄR NÖDVÄNDIGA FÖR ATT WEBBPLATSEN SKA FUNGERA LAGRAS PÅ DIN DATOR ELLER ANNAN ENHET.

1.3.3 Webb-beacons

En nätverksdatainsamlare är en liten bildfil på en webbplats som kan användas för att samla in information om en besökares dator, inklusive IP-adress, besökstid, webbläsartyp och cookies som tidigare lagrats av samma server. Vi följer strikt de rättsliga kraven när vi använder nätverksdatainsamlare.

Vi eller de tjänsteleverantörer vi använder kommer att använda nätverksdatainsamlare för att säkerställa korrekt hantering av cookies och för att avgöra nyttan av tjänster som tillhandahålls oss av tredje part, till exempel för att locka besökare till informationsspridning, reklam eller rekryteringstjänster.

Du kan begränsa funktionaliteten hos nätverksdatainsamlare genom att förbjuda lagring av cookies som är nödvändiga för deras drift. I detta fall kan nätverksdatainsamlaren fortfarande registrera ett anonymt besök från en specifik IP-adress, men cookieinformationen lagras inte.

I vissa av våra nyhetsbrev eller annan kommunikation spårar vi mottagarnas åtgärder, till exempel att öppna ett e-postmeddelande, med hjälp av Network Data Collectors. Vi använder den information vi samlar in för att mäta användarnas intresse och för att förbättra användarnöjdheten i framtiden.

1.3.4 Åtgärder på plats

När du använder våra tjänster kan vi samla in information om var din dator eller annan enhet befinner sig. Vi använder denna information för att bättre anpassa våra tjänster till dig.

1.4 Verktyg och applikationer för sociala medier

Våra webbplatser kan ha funktioner som gör att du kan dela information med hjälp av sociala plattformar som drivs av tredje part, t.ex. Facebooks "gilla"- och "dela"-funktioner. Dessa sociala plattformar kan lagra uppgifter om din användning av vår webbplats. De personuppgifter som du tillhandahåller när du använder sådana sociala plattformar kan ofta delas med andra deltagare på den sociala plattformen. Sådana överföringar styrs av integritetspolicyn för operatören av den sociala plattformen. Vi har ingen kontroll över hur dessa personuppgifter behandlas och kan inte ta något ansvar för detta.

1.5 Personuppgifter om barn

Vi förstår hur viktigt det är att skydda barns personuppgifter på ett korrekt sätt. Vår webbplats och de tjänster vi tillhandahåller är inte utformade för barn under 16 år. Vi kommer aldrig att medvetet samla in eller lagra information om barn under 16 år om det inte är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

 1. Överföring av personuppgifter till tredje part

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part om det inte är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till dig, för att uppfylla dina önskemål, för våra legitima intressen och affärsbehov, eller om det krävs enligt särskild lagstiftning. Du kan se mer information om vår användning av tredje part genom att klicka på följande länk.

Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter till tredje part som kan använda dem för direktmarknadsföring.

 1. Dina val

Vi kommer normalt inte att be dig att lämna personuppgifter när du använder våra tjänster, såvida det inte är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten, till exempel för att ingå ett avtal eller för att hålla kontakt med dig. Vi kan be dig att lämna ytterligare personuppgifter när vi får din begäran om information om de tjänster vi tillhandahåller dig. I vissa fall kan vi be om ditt ytterligare samtycke till att behandla dina personuppgifter och du har rätt att vägra samtycka till behandling för dessa ändamål. Om du ger ditt samtycke till att ta emot vissa tjänster eller viss kommunikation kommer vi att ge dig möjlighet att när som helst återkalla detta samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att sträva efter att sluta använda dina personuppgifter för de ändamål som anges i ditt samtycke så snart som möjligt.

Såsom anges ovan i avsnittet "Cookies" kan du, om du vill förbjuda spårning av dig själv med hjälp av cookies på vår webbplats, ta bort cookies från din webbläsare och förbjuda ytterligare lagring av sådana cookies. I detta fall kan det hända att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar korrekt.

 1. Dina rättigheter

Om vi behandlar dina personuppgifter kan du utöva följande rättigheter:

Erkännande och korrigering. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som behandlas av oss. För att få tillgång till dina personuppgifter som behandlas av oss kan du skicka en begäran till oss. Om vi, efter att ha bedömt din begäran, beslutar att vi är skyldiga att bevilja dig denna rättighet kommer vi att tillhandahålla informationen kostnadsfritt. För att säkerställa skyddet av andras rättigheter och för att kunna besvara din begäran på ett korrekt sätt kan vi be dig att förse oss med personligt identifierbar information och annan information om din relation till oss innan vi svarar. Om de uppgifter vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att begära att vi rättar dessa uppgifter.

Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om vi inte längre kan använda dem.

Övriga rättigheter. Om du anser att vi inte bör behandla dina personuppgifter eller att vi lagrar dem för länge har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att vi begränsar användningen av dem. I vissa fall har du även rätt att begära en kopia av den elektroniskt lagrade informationen.

Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på info@dragonwood.eu. Efter att ha mottagit din begäran och i enlighet med tillämplig lag och yrkespraxis kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig att utöva dina rättigheter.

 1. Datasäkerhet och dataintegritet

När vi behandlar dina personuppgifter använder vi organisatoriska och tekniska dataskyddsåtgärder och förfaranden för att skydda dina personuppgifter mot obehörig förlust, missbruk, ändring eller förstörelse. Trots våra bästa ansträngningar är det inte möjligt att ta hänsyn till alla möjliga hot och garantera absolut säkerhet för personuppgifter. För att säkerställa maximalt skydd av personuppgifter begränsas tillgången till uppgifterna vid behandling av dina personuppgifter till våra anställda i enlighet med principen "need to know". Personuppgiftsbiträdena är skyldiga att uppfylla strikta krav för behandling av personuppgifter.

Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att dina personuppgifter endast behandlas:

 1. så länge som informationen är nödvändig för att tillhandahålla tjänster eller information till dig;

 2. tills vi är skyldiga att behålla informationen enligt lag eller affärsmässig nödvändighet, eller

 • tills du begär att dina personuppgifter ska förstöras. Den specifika lagringsperioden beror på de omständigheter under vilka informationen samlades in och de syften för vilka informationen används, men med förbehåll för de krav som anges i (I) till (III) ovan kommer personuppgifterna inte att lagras längre än 2 år.

 1. Länkar till andra webbplatser

Observera att vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser, inklusive webbplatser som drivs av tredje part, som inte omfattas av denna sekretesspolicy och som kan ha väsentligt annorlunda sekretesspraxis. Vi uppmanar dig att läsa igenom sekretesspolicyn för varje sådan webbplats innan du lämnar någon information som identifierar dig.

 1. Ändringar av denna policy

Vi kan komma att revidera och uppdatera denna integritetspolicy mot bakgrund av våra åtgärder för skydd av personuppgifter. Varje gång vi uppdaterar denna integritetspolicy kommer vi att uppdatera fältet "Senast uppdaterad" högst upp i policyn. Du kommer att underrättas om ändringar i integritetspolicyn som gäller dig genom de vanliga kommunikationsmedlen mellan dig och oss.

 1. Säkerställa en integritetspolicy

Vi är fast beslutna att säkerställa skyddet av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller kommentarer om behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@dragonwood.eu. Du kan också använda denna adress för att skicka in kommentarer till denna integritetspolicy.

Efter mottagandet av din förfrågan kommer vi att bekräfta mottagandet av din förfrågan inom 14 dagar och sträva efter att lämna ett svar inom en månad från mottagandet. Om din förfrågan är komplicerad eller om vi har mottagit ett mycket stort antal förfrågningar vid den tidpunkten, kan vi förlänga tidsfristen för att besvara din förfrågan med upp till tre månader från den dag då vi mottog förfrågan, efter att ha gett dig ytterligare meddelande.

Slutligen har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till den statliga dataskyddsinspektionen om felaktig behandling av dina uppgifter.

 

Bilaga

Den fetstilta hänvisningen i avsnitt 2.2 (överföring av uppgifter till tredje part) bör leda till en separat sida där denna text ska visas:

Överföring av uppgifter till tredje part

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part om det inte är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till dig, för att uppfylla dina önskemål, för våra legitima affärsbehov och/eller om det krävs enligt lag. Detta inkluderar:

Våra tjänsteleverantörer: Vi delar dina personuppgifter med tredje parter som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. våra leverantörer av IT-underhåll, våra webbplatsskydd (t.ex. värdskap) tjänsteleverantörer, våra leverantörer av redovisningstjänster, konsulter, advokater och andra leverantörer av varor och tjänster. Vi arbetar med dessa tredje parter och överför behandlingen av dina personuppgifter till dem. Vi överför endast dina personuppgifter till dessa tredje parter om de uppfyller våra strikta krav på behandling av personuppgifter och säkerhet. Vi delar endast dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att tillhandahålla tjänsterna från dessa tredje parter.

Om vi eller en del av vår verksamhet skulle säljas, omorganiseras eller överföras till ett annat företag: vi skulle överföra personuppgifter som rör försäljningen eller omorganisationen i den mån de är direkt relaterade till utförandet av den verksamhet som säljs eller överförs.

förundersökningsmyndigheter, domstolar eller andra organ som bemyndigats av staten: Vi kommer att överföra personuppgifter som begärs av domstolar, förundersökningsmyndigheter eller andra behöriga organ om detta är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter eller om det finns någon annan laglig grund för överföringen av uppgifter.